O podjetju

[SLO] Spoštovane stranke in partnerji,

Obveščamo vas, da je podjetje KLP d.o.o. v izogib širjenja novega virusa COVID19 sprejelo naslednje varnostne ukrepe:

S današnjim dnem, 13.3.2020 bo vstop v naše prostore prepovedan.

Vse kupce prosimo, da svoj nakup opravite po ustaljeni poti preko komercialista, ki je zadolžen za vas, ali na e-mail naslov info@klp.si in boste blago prejeli preko dostavne službe Pošte Slovenije ali drugih dostavnih podjetij, ki vam bo blago dostavila v najkrajšem možnem času.

Osebnih prevzemov blaga do nadaljnjega ni!

Sporočamo vam, da bo podjetje delovalo nemoteno a v zmanjšani zasedbi, z določenimi spremembami.

Nekateri sodelavci bodo delo opravljalo od doma. Vsi smo dosegljivi na e-maile in telefone, ki so vam poznani.

Dežurni telefon je 040 308 309.

 

O nadaljnjih ukrepih in poteku dela vas bomo sproti obveščali.

 

NAVODILA ZA DOSTAVO:

Po vstopu na območje skladišča podjetja KLP šofer položi dokumente na označeno mesto, odpre kamion, in počaka v kabini, da se pošiljka razloži. Ko je proces prevzema končan, pobere dokumente iz označenega prostora in zapusti območje podjetja.

Šofer uporablja svoje pisalo.

Hvala za vaše razumevanje in potrpežljivost.


Z ukrepi začnemo z današnjim dnem.


Ostanite zdravi, ekipa KLP

Komenda, 13.3.2020

 

[ENG] Dear customers and partners,

 

We would like to inform you that KLP d.o.o. take the following precautions to avoid the spread of the new COVID19 virus:

 From today, 13.3.2020, entry into our premises will be prohibited.

 We kindly ask all buyers to make their purchase via a regular way through a salesman in charge of you, or by e-mail info@klp.si and you will receive the goods through the delivery service of Pošta Slovenije or other delivery companies, who will deliver the goods to you as soon as possible.

 There are no personal acquisitions of goods!

We would like to inform you that the company will operate smoothly but in a reduced occupation, with certain changes.

 

Some colleagues will do the work from home. We are all available on e-mails and phones.

The hotline is 040 308 309.

 

We will keep you up to date on any further action and progress.

 

DELIVERY INSTRUCTIONS:

After entering the KLP warehouse area, the driver places the documents in the designated area, opens the truck, and waits in the cabin for the shipment to be unloaded. When the delivery process is complete, he picks up documents from the marked space and leaves the company area.

The driver uses his pen.

 

Thank you for your understanding and patience. 

These precautions are valid from today!

Stay healthy, KLP team

 

 

 

Komenda, 13.3.2020