O podjetju

ZAČETKI PODJETJA KLP D.O.O.

Ustanovitev podjetja KLP d.o.o. sega v leto 1992, ko se je takrat 38. letni Rudi Javh vrnil z dela v tujini. Tam je spoznal, kako je treba oskrbovati proizvodne obrate z repro materiali in kako pomembno je ponuditi tudi tehnično podporo. Kmalu si je pridobil zaupanje najboljših mizarjev v Sloveniji in proizvajalcev lepil v Evropi in Ameriki.

V vseh teh letih se je prodajni program razširil iz enega na štirinajst programov, ki nudijo široko paleto repro materialov za raznovrstne proizvodne dejavnosti. Od enega zaposlenega se je število redno zaposlenih povečalo na 12 strokovno usposobljenih sodelavcev, ki skrbijo za bazo več kot 1400 stalnih kupcev v lesni, kovinski, slikopleskarski, plastični in gradbeni panogi.

Sedem sodobnih dostavnih avtomobilov in usposobljenih komercialistov dnevno pokriva celotno območje Slovenije.

Kmalu po ustanovitvi je podjetje začelo izvažati. V vseh državah bivše Jugoslavije si je ustvarilo močno distribucijsko mrežo z najboljšimi lokalnimi distributerji, ki nudijo isti sistem distribucije, kot matično podjetje KLP v Sloveniji.

Stalna izobraževanja kolektiva in distributerjev, ter želja pomagati zvestim kupcem pri izbiri pravih materialov, so podjetje usmerjala v širitev programov in lasten razvoj. Plod domačega znanja in dolgoletnih izkušenj, za katerimi stojijo posamezniki in celoten tim je svetovno znan PROFIPUR 3000, prodajan v 19 državah po svetu. S tem je KLP postalo eno najbolj prepoznavnih v svetu lepil.

Zaupanje najboljših dobaviteljev in kupcev, ter strokovno usposobljen kolektiv so pripeljali podjetje KLP na vodilno mesto podjetij, ki se ukvarjajo z repro materiali za obrt, industrijo in trgovino.

Slogan firme ”zaupajo nam najboljši” je bil in bo vodilo podjetja tudi v bodoče!

 

Politika kakovosti

V podjetju KLP d.o.o. smo zavezani k izpolnjevanju zahtev in pričakovanj:

 • naših kupcev
 • ostalih zainteresiranih strani, s katerimi imamo sklenjene sporazume o zagotavljanju vzajemnega izponjevanja zavez ter
 • zakonodaje in regulative

 

Politika kakovosti – vidik »kupci«:

 • z reprodukcijskimi in pomožnimi materiali želimo našim odjemalcem predvsem v lesni in gradbeni industriji ponujati in dobavljati kakovostne izdelke, ki, skupaj s spremljajočo prodajno podporo, dosegajo ali presegajo njihove zahteve in pričakovanja; to je naša najpomembnejša zaveza
 • upoštevamo veljavno zakonodajo in regulativo
 • prizadevamo si utrjevati in izboljševati naš položaj na izbranih trgih (pridobivanje novih kupcev, širitev asortimana izdelkov pri obstoječih kupcih…)
 • pri naših kupcih se želimo uvrstiti v najvišji razred izbranih dobaviteljev (pristop »0 reklamacij«, »0 zamud pri dobavah«…)

 

Politika kakovosti – vidik »ostale zainteresirane strani«:

 • skrbimo za izpolnjevanje zavez, ki smo jih z medsebojnimi dogovori sklenili z ostalimi zainteresiranimi stranmi (država, zunanji dobavitelji…)
 • zunanje dobavitelje ozaveščamo o njihovem prispevku h končni kakovosti naših izdelkov in storitev

 

Politika kakovosti – vidik »sistem vodenja kakovosti«:

 • zavezani smo k izpolnjevanju dogovorjenih zahtev za sistem vodenja kakovosti in k stalnim izboljšavam
 • stremimo k urejenemu delovanju podjetja kot celote, kot tudi k urejenemu, uspešnemu in učinkovitemu delovanju posameznih procesov, ki so vzpostavljeni v okviru sistema vodenja kakovosti
 • sistem vodenja kakovosti vzdržujemo

 

Politika kakovosti – vidik »zaposleni in zunanji sodelavci«:

 • zaposleni in zunanji sodelavci, ki delujejo v našem imenu, smo zavezani k ustrezni usposobljenosti in stalnemu nadgrajevanju znanj in izkušenj
 • zaposleni in zunanji sodelavci, ki delujejo v našem imenu, se zavedamo pomembnosti naših dejanj in s tem prispevka h kakovosti izdelkov in storitev, ki jih ponujamo na trgu

 

Politika kakovosti – vidik »finančni viri«:

 • skrbimo za dobro finančno boniteto podjetja, s tem pa za zmožnost priskrbe virov, ki nam omogočajo doseganje in preseganje zahtev in pričakovanj naših kupcev in ostalih zainteresiranih strani

 

S Politiko kakovosti preko redne interne komunikacije seznanjam tudi ostale sodelavce, ki jih vključujem v sistem vodenja kakovosti. Politika kakovosti pa je na vpogled na voljo tudi ostalim zainteresiranim stranem.

K spoštovanju in izvajanju Politike kakovosti poleg sebe zavezujem tudi ostale notranje in zunanje sodelavce, ki so vključeni v izvajanje vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti.

 

Direktor

Miha Javh